To do, or not to do …part 1


Има некој работи кои што се поврзани со програмирањето во C/C++ кои првпат ги слушав и не ни знаев дека воопшто се значајни, па затоа решив да ви ги претставам работите кои смееме и не смееме да ги правиме при програмирањето(не дека не смееме али не се безбедни, тршат многу меморија и слично).

Ќе ви претставам 10 работи кои смееме и кои не смееме да ги правиме:

1.Што да избегнеме во  C/C++ — gets()

Спрема тоа што го читам(на крајот ќе ви ја прикажам страната) имаше еден дел којшто гласеше:

You should never use gets(). Never. Never. Never. I hope I am being clear. NEVER!!

Па мислам дека малце ќе не убеди ова за да не го користиме gets() во C/C++, но причината зошто е следнава:

Тоа што чудно се понаша т.е ова се мисли дека ќе прифати на влез.

Примери кои што се земени од истата страна:

#include <windows.h>

#include <iostream>

BOOL __stdcall DllMain(HINSTANCE hInst, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved) {

return TRUE;

}

extern “C” __declspec(dllexport) void __stdcall  Hello_World()

{

std::cout<<“Hello World”<<‘\n’;

}

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: