Archive | September 2010

Pen-testing in metasploit на македонски…part 2


Некои видеа што набрзина ги снимив.

Сценарио 01:

Сценарио 02:

Сценарио 03:

Сценарио 04:

п.с не се едитирани, не ми замерувајте 😛

Advertisements

Pen-testing in metasploit на македонски…


Нешто што го изработив и што решив конечно да го споделам. Проектот се состои од некои основни дефиниции за компјутерската безбедност кои дел ги објавив на овој блог. Во овој проект се опфатени некои сценарија на пенетрациско тестирање, разгледај те ги да не спојлерисувам пред време 😉

http://rapidshare.com/files/421736450/Metasploit_macedonian_.pdf

kX^IEu7b@R8f