Што всушност претставува Penetration testing?(пенетрациско тестирање)


Пенетрациско тестирање е метод нa нарушување на безбедноста на еден компјутерски систем или мрежа и претставува симулација на напад со малициозен карактер којшто е извршен од страна на некој Black hat хакер или кракер. Процесот вклучува активна анализа за системот и детектирање на потенцијални vulnerabilities (пропусти/дефекти) којшто се резултат на слабата или несоодветната системска конфигурација. Оваа анализа се извршува од страна на потенцијалниот напаѓач којшто извршувајќи активна експлатација на системот т.е дефектите на системот. Секој безбедносен пропуст што се открива од страна на “pen-тестерот” и се пријавуваат кај сопственикот којшто е одговорен за управување и одржување на системот со цел да се спречи и обезбеди системот малициозни напади.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: