Запознавање со некои основни концепти во Комјутерската Безбедност.


Пред да започнеме да се запознаваме со архитектура на Metasploit работната околина, напрвин ќе “дефинираме” некои термини кои често ќе ги користиме при изучувањето:

  • Vulnerability

Во компјутерската безбедност овој термин се дефинира како пропуст или дефект во системските процедури, дизајн или имплементација која што може да биде извршена (несвесно или експлатирана од страна на корисникот ) и како резултат на тоа може да дојде до оштетување на системот или на одредена активност.

  • Exploit

Во компјутерската безбедност овој термин може да се дефинира како парче софтвер којшто преку одреден пропуст(слабост,ранливост) на системот му овозможува пристап на напаѓачот(ескалација на привилегиите) или Denial Of Service на самиот тој систем.

  • Overflow

Во компјутерската безбедност овој термин се дефинира како грешка на програмата кога се обидува да смести што повеќе податоци во меморискиот простор за привремено сместување податоци којшто доведува до менување на текот на извршување на програмата.

  • Payload

Во компјутерската безбедност овој термин се дефинира како товариште т.е како програмски код од неколку бајти што се носи или што се транспортира заедно со exploit-от до целта каде што треба да се изврши.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: